Loading... Loading...

O NÁS

CARDAM je unikátní výzkumně-vývojové pracoviště, které se zaměřuje na realizaci nových technicky a technologicky vyspělých řešení a produktů při využití aditivní výroby kovů. CARDAM poskytuje služby aplikovaného výzkumu a vývoje, kompletní inženýrské řešení pro tvorbu nových aplikací a výrobních procesů, pomáhá společnostem vytvořit potřebné vědomosti, znalosti a know-how v nové oblasti aditivního designu a výroby. Aditivní design a výroba patří mezi nejdůležitější technologické směry, celosvětově rozvíjené v rámci „Průmyslové revoluce 4.0“.

CARDAM si klade za cíl vytvořit technickou a ekonomickou přidanou hodnotu, pro všechny své zákazníky, na základě efektivní spolupráce Akademie věd ČR a průmyslových podniků. Zakládajícími členy a vlastníky CARDAM je významný ústav AV-ČR (Fyzikální ústav) a dvě důležité a stabilně rostoucí české firmy (jedna za přesné strojírenství, jedna za slévárenství). Pracoviště AV-ČR pokrývají široké pásmo vědecko-technologických disciplín, které vstupují do aditivního designu a výroby a přes tyto významné zdroje CARDAM navazuje na současné i historické know-how rozvinuté české vědy. Klíčovou motivací pro zakladatele z průmyslu je naplnění dlouhodobých potřeb pro vytvoření společného pracoviště s akademickým prostředím. Inovativní platforma spolupráce přispěje k vytvoření budoucího produktového portfolia a nového výrobního procesu a umožní dynamický přechod na technologie aditivního designu a výroby v ČR.

CARDAM bude dlouhodobě podporovat inovační činnosti a technologický rozvoj společnosti na základě integračního procesu spolupráce s českými a mezinárodními strukturami. Inovace a technologický rozvoj budou dále realizovány za přispění významných asociací a institutů České republiky a evropských organizačních struktur a projektů pro aditivní design a výrobu.

Důležitý článek CARDAM reprezentuje technologický partner, který se zabývá jak technologickým vývojem procesu aditivní výroby, tak i vývojem a výrobou strojů, které tento výrobní proces umožňují. V Evropě v současné době působí omezený počet významných firem tohoto charakteru, které pokrývají stěžejní průmyslové oblasti a se kterými jsou zakladatelé CARDAM dlouhodobě v kontaktu.

Technicky a technologicky vyspělá řešení


„Materiál pouze tam, kde je potřeba“ – (dutiny, žebrové struktury atd.); tradičním způsobem obtížně vyrobitelné.

Cílené „mřížkové struktury“ a cílené tvary povrchů budou mít požadované vlastnosti z hlediska pevnosti, rázů, únavy, přenosu tepla, proudění obtékajícího média apod.

Design nezávislý např. na opracovávání, kování nebo lití.  Nový přístup k designu pro požadovanou mechanickou nebo fyzikální funkci, s maximálním využitím fyzikálních principů.

Komponenty, tradičně vzniklé montáží více dílů, mohou být vyrobeny jako jedna komponenta; s funkční a cenovou výhodou.

Užitné vlastnosti aditivního designu a výroby komponent jsou dány kovovým práškem a procesem aditivní výroby.  Kombinace těchto dvou faktorů vytváří nové účinné materiály.

Aditivní design a výroba umožňuje rychlou výrobu funkčních prototypů, čímž se významně zkracuje vývojový cyklus nového produktu.

Přináší hlavní obchodní efekt pro firmu. Vývoj postupů sériové výroby vyžaduje značné úsilí a sofistikaci; jako taková patří mezi hlavní cíle CARDAM.

Kombinací funkčních prototypů a sérové aditivní výroby může být výrazně zkrácena vývojová fáze životního cyklu výrobku.

Aditivní design a výroba umožňuje operativně vytisknout náhradní díly, které nemusí být na skladě, nýbrž jsou archivovány v elektronické podobě.

Dlouhodobě „nenahraditelný“ stroj může mít vadnou komponentu, kterou lze vytisknout.  Někdy je vhodné též použití 3D-scaneru pro získání elektronických dat.

Aditivní design a výroba umožňuje flexibilní změny / úpravy designu, kdykoli v průběhu životního cyklu výrobku.

Produkty lze individualizovat (např. ergonomie) podle potřeb skupiny nebo jednotlivců.

Aditivní design a výroba umožňuje kovový tisk na opotřebovanou plochu.

Někdy se též označuje jako „výroba v místě spotřeby“.  Místo výrobků jsou „transportována“ elektronická data a komponenty jsou tisknuty a kompletovány poblíž místa spotřeby.

Aditivní výroba nemá prakticky žádný odpad (max. do 5%).  Výrobní proces, zvláště na nejnovějších strojích, může být velmi ekologický, kultivovaný, s výraznou přidanou hodnotou.

PROGRAM COMPLIANCE