Loading... Loading...

CARDAM

CARDAM byl založen v roce 2016 třemi subjekty, dvou z průmyslového prostředí (České zbrojovky a.s. a slévárny Beneš a lát) a jednoho z akademické sféry (Fyzikální ústav Akademie věd České republiky).

CARDAM je unikátní výzkumně-vývojové pracoviště, které se zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu v oblasti aditivních technologií, pokročilých matematických výpočtů a simulací, digitalizace a návrhu nových produktů. Snažíme se propojovat akademickou půdu a průmyslové podniky a aplikujeme výzkum do průmyslu.

Klíčovou motivací pro zakladatele z průmyslu je naplnění dlouhodobých potřeb pro vytvoření společného pracoviště s akademickým prostředím. Inovativní platforma spolupráce přispěje k vytvoření budoucího produktového portfolia a nového výrobního procesu a umožní dynamický přechod na technologie aditivního designu a výroby v ČR.

Nachází se ve středných Čechách v STAR regionu se silným potenciálem. Vědecko-technologické propojení výzkumných organizací, firem a institucí.

CARDAM bude dlouhodobě podporovat inovační činnosti a technologický rozvoj společnosti na základě integračního procesu spolupráce s českými a mezinárodními strukturami. Inovace a technologický rozvoj budou dále realizovány za přispění významných asociací a institutů České republiky a evropských organizačních struktur a projektů pro aditivní design a výrobu.

Důležitý článek CARDAMU reprezentuje technologický partner, který se zabývá jak technologickým vývojem procesu aditivní výroby, tak i vývojem a výrobou strojů, které tento výrobní proces umožňují. V Evropě v současné době působí omezený počet významných firem tohoto charakteru, které pokrývají stěžejní průmyslové oblasti a se kterými jsou zakladatelé společnosti dlouhodobě v kontaktu.

 

PROGRAM COMPLIANCE