Loading... Loading...

NCK MATCA

 

 

Poslání centra

Hlavním cílem Národního centra kompetence MATCA (z angl. Materials, Advanced Technologies, Coatings and their Applications) je řešit technologické výzvy dnešní společnosti s pomocí nejnovějších znalostí a prostředků z akademické sféry. Za tímto účelem se v konsorciu NCK MATCA sdružilo jedenáct akademických a osm komerčních subjektů, jejichž společná iniciativa je podpořena Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) v rámci programu Národní centra kompetence.

 

Centrum se zaměřuje na rozvoj tří strategických oblastí: aditivních, plazmatických a laserových technologií. K tomu přirozeně patří i rozvoj přidružených témat jako jsou materiálový výzkum, numerické simulace či digitalizace. Kromě přenosu technologií a znalostí do praxe se NCK MATCA podílí i na vzdělávání, popularizaci, pořádání odborných konferencí a dalších aktivitách.

Řešení technologických problémů a vývoj inovací probíhá formou dílčích projektů v reakci na poptávku z průmyslu zevnitř i zvnějšku Centra. O tom, které téma bude rozvíjeno formou dílčího projektu, rozhoduje devítičlenná Rada, stejně tak, jako rozhoduje o celkovém směrování Centra.

Dílčí projekty mohou být realizovány pouze institucemi, které jsou členy konsorcia NCK MATCA, nicméně konečným uživatelem těchto výstupů může být i jakýkoli subjekt mimo Centrum. Řešení těchto projektů je finančně podpořeno TA ČR.

Mezi hlavní aktivity NCK MATCA patří rozvoj tří hlavních technologií, jejíchž zvládnutí bude z ekonomického i bezpečnostního hlediska nabývat strategického významu:

  • Aditivní technologie (3D tisk)
  • Plazmatické technologie
  • Lasery a optika

Současně dochází v Centru i k rozvoji a propojování návazných témat a to jak tradičních, tak těch, která postupně začínají nabývat na důležitosti:

  • Materiálový výzkum
  • Počítačové simulace
  • Analytické metody
  • Digitalizace

Více o aktivitách NCK MATCA