Loading... Loading...

TECHNOLOGIE

CARDAM nabízí zcela nové možnosti, jak přemýšlet o vývoji produktu, návrhu a optimalizaci geometrie, prototypování i samotné výrobě.
Inovativní metody a technologie nám dovolují integraci nových funkcí a rozšiřují možnosti využití technických dílů.

Díky aditivním technologiím jsme schopni produkovat vysoce komplexní geometrii, nerealizovatelnou pomocí konvenčních výrobních metod, jako je odlévání či frézování. Díky tomu mohou být produkty jednodušší, lehčí a je možno je uvést na trh rychleji. To vše s mechanickými vlastnostmi srovnatelnými nebo v některých případech dokonce lepšími, než v případě konvenčních metod výroby. Čím komplexnější díl je, tím větší výhodu aditivní výroba přináší. Ve výsledku nám dává možnost produkovat unikátní a komplexní produkty.

Vznik aditivních technologií kompletně mění přístup v oblasti vývoje produktů. Díly mohou být konstruovány bez ohledu na omezení, která představují konvenční technologie a montáž. Jediné skutečné omezení je tedy způsob myšlení vývojového konstruktéra. Funkční jednotky nebo komponenty spolu související mohou být konstruovány a tisknuty společně jako jeden funkční celek.
Díky matematické simulaci v koncepčním návrhu designu, (např. metoda konečných prvků, topologická optimalizace), je možno docílit optimálního geometrického řešení s vhodným rozložením napětí nebo dalších pokročilých rysů (např. odlehčené nebo energii absorbující struktury) ve finálních výrobcích.
Díky aditivním technologiím se stává také mnohem jednoduší výroba dílů obsahujících nejrůznější organické tvary a struktury získané díky topologické optimalizaci.
CARDAM zjednodušuje cestu k dosažení finálního výrobku.

Zaměřujeme se na nejmodernější technologie aditivní výroby pro tisk jak plastových tak i kovových dílů.

POWDER BED FUSION TECHNOLOGIES

  • DMLS / SLM (Direct Metal Laser Sintering / Selective Laser Melting) – kovové dily
  • EBM (Electron Beam Melting) –  kovové dily
  • SLS (Selective Laser Sintering) – plastové dily
  • MJF (Multi Jet Fusion) – plastové dily

MATERIAL EXTRUSION AND MATERIAL JETTING

  • FDM (Fused Deposition Modeling) – plastové díly a kompozit
  • Polyjet – plastové dily