Loading... Loading...

Vize: Úspěch přináší zhodnocené duševní vlastnictví, vyspělé a moderní produkty.

Mise

Vytváříme technickou a ekonomickou přidanou hodnotu pro všechny své zákazníky, na základě efektivní spolupráce Akademie věd ČR a průmyslových podniků. Poskytujeme služby aplikovaného výzkumu a vývoje, kompletní inženýrské řešení pro tvorbu nových produktů a výrobních procesů, pomáhá společnostem vytvořit potřené vědomosti, znalosti a know-how v nové oblasti aditivního designu a výroby.

Inovativní platforma spolupráce přispívá k vytvoření budoucího produktového portfolia a nového výrobního procesu a umožňuje dynamický přechod na technologie aditivního designu a výroby.