ZAKÁZKOVÝ
VÝVOJ

Nabízíme kompletní vývoj produktu dle požadavků zákazníka od ideových návrhů, přes detailní návrh produktu a ověření matematickými výpočty až po finální dokumentaci s ohledem na cenu a technologii výroby a spolupráci při výrobě a testování prototypů.

 • Designové studie
 • Studie proveditelnosti
 • Koncepční návrhy
 • Návrhy dílčích uzlů a finálních produktů
 • Matematické výpočty a simulace
 • Tvorba kompletní dokumentace
 • Návrh produktu pro aditivní výrobu

PŘÍPADOVÉ STUDIE

VÝVOJ AUTOMATICKÉHO ZAŘÍZENÍ
PRO DETEKCI PATOGENŮ

 • Vývoj zařízení pro automatizovaný odběr a vyhodnocení vzorku
 • Možnost testování více vzorků paralelně, a tedy dosažení rychlého odbavení více uživatelů
 • Kompletní konstrukce, stavba prototypu zařízení a testování zařízení
 • Spolupráce na vývoji s Fyzikálním ústavem AV ČR


Detekce patogenů
SARS-CoV-2 a další virů
a bakterií
Jednoduchá
obsluha zařízení
Opakované použití
do zjištění pozitivity
Automatické vyhodnocení
v řádu 10 až 15 minut


 • Zastřešení celého procesu od vývoje a výroby prototypu přes vzorkování, testování až po certifikaci
 • Zprovoznění výrobní linky a zajištění dodavatelského řetězce
 • Transformace původně vyráběných masek na 3D tiskárnách do sériové výroby
 • Volba vhodných výrobních technologií a úpravy geometrie pro sériovou výrobu vstřikováním
 • Návrh a výroba montážních a lepicích přípravků a kontrolního zařízení, návrh výrobní linky
 • Zajištění výroby, proškolení operátorů a příprava návodek

Z vysoce odolného
materiálu PA12
splňující ČSN EN
140:1999Možnost sterilizace
horkou párou při 120
°C ( autokláv).Částicový filtr
P3 R se standardním
závitem 40×1/7
Celková hmotnost
pouze 160 g


 • Byly zohledněny požadavky na vizuální podobu a podobu elektronického hardwaru výrobku
 • Iterativně byl navržen vstřikovaný kryt řídicího HW spojený s elektrickou zástrčkou
 • Byly odladěny požadavky na vizuální podobu, požadavky na spolehlivou a bezpečnou funkci
  elektroniky a požadavky na jednoduchou a rychlou montáž
 • Výsledkem je produkt optimalizovaný pro výrobu formy ve zkráceném čase a s minimalizovanými náklady
Moderní designNavrženo pro
technologii vstřikování
plastůJednoduché
a intuitivní
ovládáníSnadná
vyrobitelnost
a smontovatelnost


O NÁS

CARDAM je unikátní výzkumně-vývojové pracoviště, které se zaměřuje na realizaci inovativních, technicky a technologicky vyspělých řešení a výrobků s využitím pokročilých matematických simulací a aditivních technologií. CARDAM poskytuje kompletní inženýrská řešení pro vývoj nových produktů a výrobních procesů a podporuje společnosti v rozvoji jejich nových znalostí a know-how v oboru.

Cílem CARDAM je vytvářet technickou a ekonomickou přidanou hodnotu pro všechny zákazníky, a to na základě efektivní spolupráce mezi Akademií věd ČR a průmyslovými podniky. Zakládajícími členy a vlastníky CARDAMu jsou Fyzikální ústav Akademie věd ČR spolu se dvěma předními a stabilně rostoucími českými podniky, z nichž jeden působí v oblasti přesného strojírenství a druhý ve slévárenství. Fyzikální ústav pokrývá širokou škálu vědních a technologických oborů, které prostupují aditivní design a výrobu. Díky těmto významným zdrojům CARDAM navazuje na současné i historické know-how, které česká věda vyvinula. Klíčovým podnětem pro průmyslové podniky k založení CARDAMu bylo uspokojení jejich dlouhodobé potřeby vytvoření společné platformy spolupráce s akademickým prostředím. Tato inovativní platforma přispívá k vývoji budoucího produktového portfolia a nových výrobních postupů a umožňuje dynamický přechod k aditivním konstrukčním a výrobním technologiím v České republice i v Evropě.

COMPLIANCE PROGRAM

CARDAM s.r.o. jako člen skupiny COLT CZ GROUP si je vědom své společenské odpovědnosti a s ohledem na ni přijímá opatření, která jsou založena na přísném dodržování platných zákonů a morálních a etických norem. K zajištění dodržování morálních a etických norem a k zajištění souladu svých postupů a procesů s platnými zákony zavedla společnost systém řízení compliance a zavázala se dodržovat zásady tohoto systému a rozvíjet jednotlivé prvky systému.

DOKUMENTY:

GRANTY

Společnost CARDAM se už od svého založení aktivně zapojuje do výzkumných aktivit s podporou dotačních programů OP PIK Aplikace, TAČR Národní centrum kompetence, TAČR Théta a Digital Europe Programme (European Digital Innovation Hubs Network).

PROJEKTY:

Digital Europe Programme (DIGITAL) 101084053 – Brain 4 Industry (B4I) (EDIH B4I) (2023 – 2025)
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_330/0023431 – Brain 4 Industry – Inovační centrum (2021 – 2023)
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024852 – Biosenzory pro udržitelnou průmyslovou výrobu (2021 – 2022)
TK01020187 – Konformní tepelné výměníky za použití ADM a plazmatických povlakování (2018-2022)

CARDAM s.r.o.

Za Radnicí 933, 252 41 Dolní Břežany
IČ: 054 37 032

+420 770 106 381
info@cardam-solution.cz